• BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM
 • BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM
 • BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM
 • BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM
 • BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM
 • BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM
 • BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM
 • BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM
 • BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM
 • BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM
 • BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM
 • BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM Di chuột vào ảnh để xem chi tiết BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM

BÚT BI SAILOR PROGEAR CHRISTMAS - XMAS PUDDING 16-1321-273 0.7MM

Tình trạng: Hết hàng

Giá mới 3.600.000₫

Giới thiệuIMITED EDITION

SAILOR TEA TIME #2 CHRISTMAS TEA

X'mas Spiece 0.7mm 16-1321-273

Sailor chỉ sản xuất 250 cây mỗi phiên bản và chia cho các nhà phân phối Nhật Bản và quốc tế. Ananjapan có sẵn 1_2 cây mỗi loại.

Để sở hữu những cây bút bi này vui lòng inbox hoặc liên hệ với các đại lý của chúng tôi.

Sản phẩm nổi bật

27.000.000₫

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng