• RUỘT BÚT BI SAILOR 18-0500 RUỘT BÚT BI SAILOR 18-0500 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết RUỘT BÚT BI SAILOR 18-0500
  • RUỘT BÚT BI SAILOR 18-0500 RUỘT BÚT BI SAILOR 18-0500 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết RUỘT BÚT BI SAILOR 18-0500

RUỘT BÚT BI SAILOR 18-0500

Tình trạng: Còn hàng

Giá mới 150.000₫

Giới thiệuRuột Bút Bi Sailor 18-0500

[Brand]
Sailor SAILOR
[Product name]
Oil-based ballpoint pen refill 18-0500
[Lead diameter]
Medium M 0.7mm
[Color]
Red: 18-0500-230
Blue: 18-0500-240
Black: 18-0500-220
[Size] ]
Length: Approx. 95.5mm Maximum shaft diameter: Approx. 5.5mmφ Weight: Approx. 3.4g

Sản phẩm nổi bật

27.000.000₫

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng