• LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800
  • LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800
  • LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800
  • LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800
  • LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800
  • LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800
  • LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800
  • LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800

LỌ MỰC SAILOR DIPTON BOTTLED SHEEN INK 20ML 13-1800

Tình trạng: Còn hàng

Giá mới 484.000₫

Giới thiệuLọ mực Sailor Dipton Bottled Sheen Ink 20ml 13-1800

Mực sáng bóng nơi mực tích tụ và xuất hiện ánh kim loại có màu khác với màu mực (nhấp nháy).
Tổng cộng có 3 màu với chủ đề thế giới quan đen tối được tạo ra bởi màu mực đậm và độ bóng của một màu khác xa với màu đó
*Không thể sử dụng với bút máy.

Mã sản phẩm :     [Blue frame/scene]:13-1800-201
                              [Leipfig/Scene]:13-1800-202
                              [Dark Cave/Scene]:13-1800-203

Barcode:               [Blue frame/scene]:49-01680-19731-7
                              [Leipfig/Scene]:49-01680-19732-4
                              [Dark Cave/Scene]:49-01680-19733-1

Trọng lượng :        94g

Sản phẩm nổi bật

27.000.000₫

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng