• SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121
  • SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121
  • SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121
  • SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121
  • SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121
  • SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121

SAILOR 1911 GOLD TRIM FP NEW NAGINATA 10-7121

Tình trạng: Còn hàng

Giá mới 16.940.000₫

Giới thiệuSailor 1911 Gold Trim New Naginata

Mã sản phẩm:   (MF):10-7121-320
Ký tự trung bình (M):10-7121-420
Đậm (B):10-7121-620
Mã Barcode(MF):49-01680-16777-8
Ký tự trung bình (M):49-01680-16778-5
Đậm (B):49-01680-16779-2
NgòiVàng 21k/lớn
Mực : Converter / ống mực Sailor
Kích thước :φ18×141mm
Trọng lượng24,0g

Sản phẩm nổi bật

27.000.000₫

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng