• ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404
  • ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404
  • ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404
  • ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404
  • ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404
  • ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404

ỐNG MỰC SAILOR DÙNG CHO BÚT MÁY / SAILOR INK CARTRIDGES 13-0404

Tình trạng: Còn hàng

Giá mới 165.000₫

Giới thiệu


Kích thước hộp giấy : W44 × D14 × H53mm
Trọng lượng: 21g
Số lượng: 12 ống/ hộp.
Mực nhuộm gốc nước
Kích thước : φ6,5 × 49,5mm
Trọng lượng / 1 ống : 1,5g

Mã sản phẩm
[màu đen]: 13-0404-120
[Màu đỏ]: 13-0404-130
[màu xanh da trời]: 13-0404-140
[màu xanh đen]: 13-0404-144

Jancode 
[màu đen]: 49-01680-18007-4
[Màu đỏ]: 49-01680-18008-1
[màu xanh da trời]: 49-01680-18009-8
[màu xanh đen]: 49-01680-18010-4

Sản phẩm nổi bật

27.000.000₫

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng