• DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT
 • DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT
 • DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT
 • DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT
 • DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT
 • DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT
 • DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT
 • DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT
 • DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT
 • DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT
 • DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT
 • DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT Di chuột vào ảnh để xem chi tiết DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT

DÂY ĐEO VAI LIHIT LAB SHOULDER BELT

Tình trạng: Còn hàng

Giá mới 138.000₫

Giới thiệuDây đeo vai Lihit Lab Shoulder Belt Black

Dây đeo vai Lihit Lab Shoulder Belt A7578:   650 - 1,200 mm x  20mm

Dây đeo vai Lihit Lab Shoulder Belt A7579: 710 - 1,300 mm x  32mm

Dây đeo vai Lihit Lab Shoulder Belt A7580: 730 - 1,300 mm x  38mm

Dây đeo vai Lihit Lab Shoulder Belt A7679 : 1,000 - 1,900 mm x 30mm

Vật Liệu :

Belt: polyester & synthetic leather

Hooks: metal

Sản phẩm nổi bật

27.000.000₫

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng