• MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595
  • MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595
  • MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595
  • MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595
  • MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595
  • MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595
  • MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595
  • MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595
  • MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595
  • MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595

MÓC TREO TÚI LIHIT LAB SMART FIT A7595

Tình trạng: Còn hàng

Giá mới 160.000₫

Giới thiệuMóc treo túi Lihit Lab Bag Smart Fit A7595

Dành cho bàn không có nam châm.
Tải trọng 5kg

Số sản phẩm: A-7595

Kích cỡ: 53mm x 12mm x 104mm

Vật liệu: - Thân/POM (polyacetal)

              -  móc/thép

              - vỏ/cao su silicone

 Màu săc: 4 cam, 16 be, 24 đen

Sản phẩm nổi bật

27.000.000₫

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng