• HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652
 • HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652

HỘP ĐỰNG BÚT LOẠI PHẲNG LIHIT LAB - A7652

Tình trạng: Còn hàng

Giá mới 250.000₫

Giới thiệuHộp Bút Lihit Lab Pen Case (Flat Type) A7652.

Tên sản phẩm : Hộp Bút Lihit Lab Pen Case (Flat Type) A7652

Dung tích : chưa khoảng 14 bút

Kích thước : 100mm x 17mm x 215mm

Vật liệu : Polyester

Màu sắc:  #11 Indigo;  #24 Black;  #4 Orange;  #6 Yellow Green

Đặc trưng : 

・Dễ dàng tìm thấy bút hoặc phụ kiện mong muốn vì bạn có thể liệt kê chúng.
・Vì mỏng nên việc mang theo cũng thuận tiện.
・Vừa vặn gọn gàng trong một chiếc túi.
・Có túi phía trước.

Sản phẩm nổi bật

27.000.000₫

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng