• TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782
  • TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782
  • TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782
  • TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782
  • TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782
  • TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782
  • TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782
  • TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782
  • TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782
  • TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782
  • TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782

TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782

Tình trạng: Còn hàng

Giá mới 300.000₫

Giới thiệuTúi Đựng Lihit Lab Egg Pouch A7780
Một túi hình quả trứng có thể được đặt thẳng đứng.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm : TÚI LIHIT LAB SMART FIT EGG POUCH A7782

Kích thước : 100mm x 80mm x 117mm

Vật liệu : cao su silicon

Sức chứa : đựng văn phòng phẩm hoặc mỹ phẩm

Màu sắc:  2 Shibainu, 3 Kuroneko, 4 Hachiwareneko, 7 Mikeneko, 10 Chim cánh cụt

Sản phẩm nổi bật

27.000.000₫

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng