• TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682
  • TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682
  • TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682
  • TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682
  • TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682
  • TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682
  • TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682
  • TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682

TÚI SMART FIT ACTACT LIHIT LAB BAG IN BAG A7682

Tình trạng: Còn hàng

Giá mới 410.000₫

Giới thiệuTúi Smart Fit Actact Lihit Lab Bag In Bag A7682

Túi trong túi mỏng với túi vải chải thích hợp với  với máy tính bảng.

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tên sản phẩm : TÚI LIHIT LAB SMART FIT ACTACT A7682

Kích thước : 200mm x 25mm x 260mm

Vật liệu : Polyester

Màu sắc:  3 đỏ, 11 xanh navy, 24 đen

Đai vai được bán riêng. Vui lòng mua riêng đai vai chuyên dụng (A-7679).

 

Sản phẩm nổi bật

27.000.000₫

 
Sale

Không sẵn có

Hết hàng